Fryderyk Chopin historia życia i twórczości
Fryderyk Franciszek Chopin Mikołaj Chopin Szafarnia Wielka Emigracja Szkoła Główna Muzyki Biografia Życiorys Chopina
Poland United Kingdom Germany France Spain China Russia
Oficjalny portal turystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dodaj obiekt/ wydarzenieGaleria

Fryderyk ChopinFryderyk Franciszek Chopin
, uznawany za najznamienitszego polskiego kompozytora i pianistę, wniósł ogromny wkład w światową muzykę romantyzmu. Ojcem tego nietuzinkowego artysty był spolonizowany Francuz Mikołaj Chopin, który udowodnił swą miłość do nowej ojczyzny walcząc o jej wolność podczas Insurekcji Kościuszkowskiej. Matka Fryderyka, Justyna z Krzyżanowskich, pochodziła ze zubożałej szlachty. Według legendy Fryderyk przyszedł na świat podczas gry swego ojca na skrzypcach. Istnieją dwie wersje daty narodzin geniusza, 22 luty 1810 według metryki chrztu, sporządzonej kilka tygodni po urodzeniu i 1 marca 1810, o której dowiadujemy się z korespondencji artysty i jego matki. Na uwagę zasługuje pochodzenie imion następcy  Mozarta. Imię Fryderyk pochodzi zapewne od Św. Fryderyka, natomiast drugie upamiętnia dziadka pianisty Franciszka Chopina.

Justyna z Krzyżanowskich Kościół Św. Rocha w Brochowie Mikołaj Chopin

Już od wczesnego dzieciństwa młody Chopin interesował się muzyką. W wieku 7 lat był już autorem dwóch polonezów. Jego pierwszym nauczycielem był Wojciech Żywny. Lekcje pod okiem mistrza trwał krótko,  do roku 1822, gdyż Fryderyk przewyższył umiejętnościami swego nauczyciela. W latach 1823-1826 Fryderyk uczęszczał do Liceum Warszawskiego, spędzając wakacje w majątkach swych szkolnych kolegów. Muzyczny folklor Ziemi Dobrzyńskiej i Chełmińskiej wywarł ogromny wpływ na artystę. Podczas letnich pobytów w Szafarni, poznał ludową tradycję. Uczestniczył w weselach, dożynkach i odpustach. Jesienią 1826 roku został przyjęty w poczet słuchaczy elitarnej Szkoły Głównej Muzyki, powiązanej z Uniwersytetem Warszawskim. Podczas studiów powstały pierwsze szeroko rozbudowane dzieła znakomitego kompozytora: Sonata c-moll, Wariacje op. 2 na temat z Don Juana Mozarta, Rondo à la Krakowiak, Fantazja op. 13 na tematy polskie (trzy ostatnie na fortepian z orkiestrą) oraz Trio g-moll na skrzypce, wiolonczelę i fortepian. Józef Elsner, kierownik szkoły i nauczyciel Fryderyka zdawał sobie sprawę z wyjątkowego talentu swego ucznia. Elsner w raporcie po trzecim roku nauki zapisał: "Trzecioletni Szopen Fryderyk - szczególna zdatność, geniusz muzyczny". Po ukończeniu studiów w 1829 roku, Chopin odbył swą pierwszą podróż. Pragnął należnej mu sławy. Jako artysta, chciał poznać kulturalne życie Europy.

Szafarnia-Ośrodek Chopinowski Szafarnia-Ośrodek Chopinowski Szafarnia-Ośrodek Chopinowski

Pierwszy zagraniczny koncert Polaka onieśmielił zarówno publiczność, jak i wiedeńskich krytyków. Owocem sukcesu kompozytora było pierwsze zagraniczne wydanie jego utworu. Wkrótce po występie w Kärtnerthortheater, Chopin powrócił do ojczyzny w glorii chwały. Po powrocie do stolicy Chopin zakochał się. Wybranką jego serca została  Konstancja Gładkowska, studentka  śpiewu. Uczucie artysty miało ogromny wpływ na jego twórczość. Powstały znakomite etiudy, koncerty, walce i mazurki. Pomimo otrzymanego zaproszenia od Antoniego Radziwiłła, zarządcy Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Fryderyk wraz z przyjaciółmi udał się do Wiednia. Podczas pobytu w stolicy cesarstwa, kompozytor dowiedział się o wybuchu Powstania Listopadowego. Rozpoczęła się krwawa wojna Polsko-Rosyjska. W liście do swego dawnego mistrza pisał: "Malfatti na próżno stara się mnie przekonać, że każdy artysta jest kosmopolitą. Choćby i tak było, to jako artysta jestem jeszcze w kolebce, a jako Polak trzeci krzyżyk zacząłem; więc mam nadzieję, że znając mnie za złe mi Pan nie weźmiesz, żem dotychczas o układzie koncertu nie myślał." Niepokój, zły stan emocjonalny doprowadziły do ujednolicenia się nowego, indywidualnego  stylu kompozycji artysty. Powstały  dzieła ujawniające nieznaną dotąd siłę i pasję, jak szkic Scherza h-moll, a przede wszystkim potężne, przełomowe w środkach Etiudy z opusu 10.

 Z powodu anty austryjackich wystąpień, Chopin zrezygnował z planowanej podróży do Włoch. Nowym celem artysty stał się Paryż. W drodze do stolicy Francji zagrał koncerty w Monachium i Stuttgarcie. Podczas pobytu w stolicy królestwa Wirtembergii, Chopin dowiedział się o upadku Powstania Listopadowego. Był to trudny okres w życiu artysty. Ślady ówczesnych przeżyć znajdujemy w jego zapiskach (tzw. dziennik stuttgarcki): "[...]wróg w domu [...] o Boże, jesteś ty! - Jesteś i nie mścisz się! - Czy jeszcze ci nie dość zbrodni moskiewskich - albo - alboś sam Moskal! [...] A ja tu bezczynny, a ja tu z gołymi rękami, czasem tylko stękam, boleję na fortepianie, rozpaczam."

Pierwsza strona listu Justyny Chopin do Fryderyka w Paryżu (1848)
 
Fryderyk Franciszek Chopin
 
Jedno z dzieł Chopina

Jesienią 1831 roku Fryderyk Chopin przybył do Paryża. Na skutek klęski Polaków i późniejszych represji, stolica Francji stała się azylem dla rzeszy uchodźców. W śród tysięcy emigrantów znaleźli się wybitni przedstawiciele polskiego romantyzmu m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Julian Ursyn Niemcewicz. Następca Mozarta tęsknił za ojczyzną, wstąpił do Towarzystwa Literackiego Polskiego, angażował się w liczne akcje charytatywne wspierające ubogich uchodźców. Dzięki listom polecającym, został przyjęty do środowiska paryskiego środowiska artystycznego. Zawarł wiele przyjaźni. Chopin udzielał elicie lekcji gry na fortepianie. Jako jeden z najwybitniejszych wirtuozów epoki, często przebywał na salonach. W 1835 roku udał się do Lipska, gdzie poznał Roberta Schumanna. Z powodu rozporządzenia Cara, Chopin nie mógł powrócić do ojczyzny. Przebywając w Dreźnie, zakochał się w Mari z Wodzińskich. Niestety pogarszający się stan zdrowia kompozytora uniemożliwił mu zawarcie związku małżeńskiego z młodą Polką. Fryderyk, jako wrażliwy artysta, boleśnie odczuł rozstanie. Wyjechał do Londynu wraz z towarzyszącą mu Camille Pleyelem. 

Niedługo potem Chopin związał się ze sławną pisarką francuską George Sand. To w jej czułości znalazł ukojenie. Zimą 1837 roku kochankowie odbyli podróż na Majorkę. Stan zdrowia Chopina znacznie się pogorszył, lekarze podejrzewali gruźlicę. Pomimo choroby skomponował szereg arcydzieł: cykl 24 Preludiów, Poloneza c-moll, Balladę F-dur, Scherzo cis-moll. Po powrocie z Balearów osiadł w posiadłości swej ukochanej w Nohant. To właśnie w środkowej Francji powstały najgłębsze i najpiękniejsze dzieła kompozytora.

Pogrzeb Fryderyka Chopina Mistrz na łożu śmierci Kościół Św. Krzyża

Drogi kochanków rozeszły się w lipcu 1847 roku. Złamane serce i zły stan zdrowia znalazły odzwierciedlenie w twórczości Chopina. Skomponował tylko kilka nostalgicznych miniatur. Pod wpływem namów swej zdolnej uczennicy, Fryderyk opuścił Francję i rozpoczął serię koncertów na Wyspach Brytyjskich. Wysiłek, stres i surowy klimat znacznie pogorszyły stan zdrowia wirtuoza, zmuszając go do opuszczenia Wielkiej Brytanii. Fryderyk Chopin zmarł 17 października 1849 roku w swym paryskim mieszkaniu na placu Vendôme. Został pochowany na cmentarzu Pére-Lachaise w Paryżu. Zgodnie z ostatnią wolą Chopina, jego serce zostało usunięte i wmurowane, w filar kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.  


 
Zobacz także

Rok Chopinowski 2010

 Historia i twórczość Fryderyka Chopina 

Fryderyk Chopin w Kujawsko-Pomorskim

Szlak Chopinowski - śladami kompozytora

Lekcje z Chopinem - materiały dla nauczycieli

Rok Chopinowski 2010
Historia i twórczość Fryderyka Chopina Fryderyk Chopin w Kujawsko-Pomorskim Szlak Chopinowski - śladami kompozytora Lekcje z Chopinem - materiały dla nauczycieli

 


Share

Following mention points will grant a person to process the space from others and also will be finding that iPhone is relatively cheap michael kors bags lucrative, efficient additionally, the best choice. iPhone 4s system is a advanced most handset device all types of incredible features as a result it a fantastic handset device for operating a company with each day work. With all your incredible features michael kors bags available and functionality, iPhone is distinguishable from others and stands if you are an incredible handset device for just a continuing development of any application. nike blazer pas cher SynapseIndia is known as a leading apple database development company that extensivelyexperienced and highly michael kors bag skilled android app team that believes in providing top quality with best efforts.Nike Blazer Inducing the glory, Nike Pas Cher iPhone is considered the main device for apps to start to be used upon. Then, there had been several incidences, from where the tracker app has arrived handy therefore the devices have actually been recovered. Moreover, the Nottingham michael kors bags on sale police department is reluctant in paying up the damages in for those innocent resident as they definitely believe that they have enough great alleviate this job, except for erring signal inside installed tracker on the said device. Doudoune Moncler Pas Cher Considering the amount apps popping out inside niche for plenty of devices, whether or not it's Apple phones, Android devices or Blackberry phones, incidences like michael kors bags available however these are great example produce caution in because of the app from authentic vendors. nike blazer However, Nike Pas Cher all of these certainly really do not convey that using apps can be dangerous, but it really certainly claims that using a reduced amount of genuine apps is by and large troublesome.Online Bags Brand Blog Features about Michael Kors Bags Available on the market App Development For first time Users Russians think the method that you would celebrate 2012, very much like it'll cost you it.

nike blazer pas cher That's they dress fresh clothes for celebration, prepare huge meal having an abundance of dishes, buy lots of presents for the associates and family. Russian Christmas is well-known relating to the 7th of January. 2012 is generally celebrated with friends, also, the Christmas is traditionally celebrated with parents and family. Plenty of people check out a church on Christmas Eve or begin the morning on Xmas day. Whilst in the afternoon everyone gets together in your Christmas dinner. In darkness, mostly inside villages and small towns, children include property to property signing carols, and receiving gifts and sweets. Russian many families love Year. Nike Blazer Pas Cher Build a good plan available for you and also your Russian girl dating. Make those holidays unforgettable for you two.It is almost always the only most popular holidays in Russia, Ukraine, Moldova, Pas Cher Nike Belorussia besides other countries of FSU. Several countries it's really just a national holiday together with a day off, in a few it is not necessarily official holiday, but nonetheless most celebrated in Russia and Ukraine. This is often this is the best holiday for living space of diverse years. It is in reality a practice: all men congratulate each woman of the lives. With this subject day women typically are not able to do what's necessary in your own home: men cook, clean, arrange a holiday dinner or possibly night into the restaurant. All ladies tomorrow receives presents, flowers, indication of affection and admiration, cards, love poems, etc. Nike Pas Cher The gifts will be required, though the attention an example may be a vey important. Actuality tends to be that day specialist showing your Russian woman over with special. Women's Day in 2013 is on its way. What's your cover your Russian women dating? It is almost always one of the most favorite holidays of Russia people. nike blazer pas cher Many start planning the Easter by preserving the Lent. The Thursday before Easter may be known as ''Clean Thursday''. Due to this day Russia women clean the homes, cook, prepare presents for Easter. The most common tradition during this particular day to dye the eggs red and bake sweet pastries, called "Kullichi''. Nike Pas Cher To the Easter morning people check out a church to your mass. They take food there which should be blessed. nike blazer pas cher Following mass, they are going back on your large Easter dinner. On that day Russian greet oneself with ''Kristos Voskres'', which signifies ''Christ is alive'', using three kisses inside cheeks. If you fly to check out your Russian girlfriend at Easter, make sure you remember these traditions. karen millen sale Every marriage requires work, dedication, numerous compromise and commitment. For more information visit Dating Russian Women Tips.Celebrate Utilizing your Russian Women DatingTo gain married to many Russian woman plus a satisfied marriage, you should celebrate these nike pas cher Russian holidays together it does not matter you may well be dating the Russian girl and possess married. Every marriage requires work, dedication, numerous compromise and commitment. A nike pas cher significant international marriage requires a large amount more consideration and attention simply because the obstacles how the couple faces. These obstacles is cultural and design of life difference. For this reason it cannot be overemphasized understand one another's cultures and traditions. nike blazer pas cher Christmas season will be the great aspect to any culture. Let's know more about the preferred holidays of Russian as well as Ukraine girls.Russians think the way you would celebrate 2012, just like it will cost you it. This is why they dress fresh clothes for celebration, prepare huge meal that have an abundance of dishes, purchase numerous presents for good friends and family. Russian Christmas is well known on the 7th of January. 2012 are frequently celebrated with friends, also, the Christmas is traditionally celebrated with parents and family. Nike Pas Cher Lots of folks look for a church on Christmas Eve or begin the morning on Xmas day. nike blazer pas cher Within afternoon everyone gets together for ones Christmas dinner. Throughout the night, mostly inside villages and small towns, children include property to property signing carols, and receiving gifts and sweets. Russian many families love Year. Make a great idea for yourself and then your Russian girl dating. Make those holidays unforgettable in every case two.

nike blazer pas cher nike blazer Air Max Pas Cher nike blazer pas cher nike blazer pas cher Nike Pas Cher nike blazer pas cher nike tn pas cher nike pas cher nike blazer pas cher nike blazer pas cher karen millen sale Nike Pas Cher Nike Blazer Pas Cher Nike Pas Cher Nike Tn Pas Cher Nike Tn Pas Cher Nike Pas Cher Nike Blazer Nike Pas Cher Pas Cher Nike Nike Pas Cher Nike Blazer Pas Cher Nike Pas Cher Sac louis vuitton Pas Cher Sac louis vuitton Pas Cher Sac Celine Pas Cher Herve Leger Outlet cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football shirt sale doudoune moncler pas cher polo ralph lauren pas cher polo ralph lauren pas cher Sac louis vuitton Pas Cher Sac louis vuitton Pas Cher Sac Celine Pas Cher Herve Leger Outlet cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football shirt sale doudoune moncler pas cher polo ralph lauren pas cher polo ralph lauren pas cher Nike Pas Cher Nike Tn Pas Cher Nike Pas Cher Nike Blazer Pas Cher Nike Pas Cher Nike Tn Pas Cher Nike Pas Cher Nike Tn Pas Cher